۸ پروژه راهسازی در استان قزوین در حال انجام است

سید علی هاشمی مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: عملیات اجرای ۸ پروژه راهسازی طی سه ماه گذشته شامل احداث، بهسازی، اجرای دیوار حائل، اجرای عملیات خاکی و اجرای آسفالت در استان در دست احداث است.
 هاشمی افزود: بهسازی و اجرای لایه دوم آسفالت محور شامی شاپ – اک در حوزه استحفاظی شهرستان تاکستان بطول ۴ کیلومتر، بهسازی و اجرای آسفالت محور تاکستان-آقچه کند- نیکویه بطول ۵/۲ کیلومتر و بهسازی و اجرای آسفالت تقاطع ضیاءآباد با آزاد راه قزوین – زنجان بطول ۲ کیلومتر در حال اجرا است.
 مدیر کل راه و شهرسازی گفت: اجرای دیوار حائل تقاطع آبترش بطول ۳۳۰ متر و ارتفاع ۷ متر، همچنین اجرای لایه‌های خاکریز در این تقاطع و اجرای دیوار حائل زیر گذر حصار خروان بطول ۱۵۰ متر طول و ارتفاع ۷ متر در حوزه استحفاظی شهرستان البرز در دست انجام است.
 وی افزود: اجرای عملیات خاکی، ابنیه و روسازی محور بویین زهرا – دانسفهان – رحیم آباد بطول ۷ کیلومتر در دست اقدام است و همچنین عملیات اجرایی بهسازی و ۴ خطه کردن محور محمدیه – آبیک شروع شده است.
هاشمی بیان داشت: بازنگری مطالعات و تهیه برآورد و عقد قرارداد با شرکت‌های مشاور و پیمانکار جهت چهار خطه کردن محور‌های محمدیه آبیک، محور اک –شامی شاپ و محور دانسفهان –رحیم آباد مجموعا به مبلغ قرارداد مجموعا ۵۴۸۸، میلیارد ریال در دست اقدام است.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8295997/۸-پروژه-راهسازی-در-استان-قزوین-در-حال-انجام-است
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8295997/۸-پروژه-راهسازی-در-استان-قزوین-در-حال-انجام-است