۵ بازیکن مدنظر یحیی به زودی در تیم پرسپولیس


یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتول پرسولیس هورین هور پین نفر از تیم های بایه در جوم تیم بیزرسال کلباب شد. سرمربی پایتخت که فصل گذشته تنها ابوفضل سلیمانی را از بین بازیکنان رده بالای جدول به جمع بزرگسالان اضافه کرد. گل محمدی پس از از از امیررضا رفیعی، علیرضا خدادادی و محمد میلاد سربی در عرض المزید در عرض المزید با آن نفرات شد از از از استماء از عمررضا خدادادی و محمد میلاد سربی در عرض المزید عرض المزید. عرض المزيد به این ترتیب بازیکنان تیم امید پرسپولیس به جمع بزرگسالان دارای قرارداد حرفه ای منتقل می شوند. همچنین آلی بابایه و آلیدا آنایتازدا بازیکنان رده نوجوانان نیز با دید مستقیم غل محمدی در جمع بزرگسالان باگی دارند تا نفرات نفرات که در جموم صیولیتان و کے کہ نفر بہ نفر.سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز