۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمع یارانه بگیران اضافه شدند/ متقاضیان مسکن مهر بعد از یک دهه همچنان چشم‌انتظار تحویل واحد هستند!

بخشودگی تمامی جرایم بیمه های شخص ثالث تاپایان آذر، سرانجام کروکی آنلاین به کجا رسید؟ و پرشدگی سدهای کشور به ۳۷ درصد رسید از اخبار اقتصادی امروز است.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8299836/۳-میلیون-و-۲۰۰-هزار-نفر-به-جمع-یارانه-بگیران-اضافه-شدند-متقاضیان-مسکن-مهر-بعد-از-یک-دهه-همچنان-چشم‌انتظار-تحویل-واحد-هستند
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8299836/۳-میلیون-و-۲۰۰-هزار-نفر-به-جمع-یارانه-بگیران-اضافه-شدند-متقاضیان-مسکن-مهر-بعد-از-یک-دهه-همچنان-چشم‌انتظار-تحویل-واحد-هستند