۲۷۰۰ بار تماس با پلیس بخاطر تنهایی


نادیا زاکالوند: پلیس ژاپون، زننی بخ بهم «نیروکو هاتاگامی»، 51 سالح از توکیو را بخ گرم پرهیزگاری در پاساسنی آتش‌نشانی ماخالی کارت. به گفته مقامات پلیس، این زن حداقل 2 سال و 9 ماه – بین سال های 2020 تا 2023 – با تلفن همراه و سایر وسایل با پلیس و آتش نشانی تماس گرفته است. حاتگامی به جرم خود اعتراف کرد و گفت که چون احساس تنهایی می کند و برای گوش دادن به تلفن نیاز دارد با اورژانس پلیس و آتش نشانی تماس گرفت. این زن فرصت بیشتری برای ارائه پیام های نادرست مانند معده درد، مصرف بیشتر دارو، درد و سایر علائم بیماری با پلیس و همچنین تماس محلی با آتش دارد. هر وقت هم شخصی بخش وستوری مهالی باد از تماس، به منزل و می‌رفتند، و نه‌تنها ترمان میکیک را نمی‌شیرفته، بیک می‌کرده، هیک تماسی با اتش‌نشانی لهدی است. پلیس پس از شکایت او را دستگیر کرد. این نظرسنجی نشان می دهد که حدود 1/5 میلیون نفر در ژاپن در حالت تنهایی قرار دارند و این تنهایی با اپیدمی کووید-19 تشدید شده است. منبع: متروسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز