۲۵ بیمار در انتظار پیوند کلیه در استان قزوین 

۲۳:۳۱ – ۰۳ آذر ۱۴۰۱ ۲۳:۳۱ – ۰۳ آذر ۱۴۰۱  اشدری مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین گفت: در استان ۲۵ بیمار برای پیوند کلیه آزمایشات خود را انجام داده اند و در انتظار این هستند که فردی به عنوان مرگ مغزی و یا زنده به زنده به آن‌ها معرفی شود. اشدری افزود: هزینه پیوند کلیه اوایل کرونا ۱۸ میلیون تومان بود که هم اکنون این رقم به ۲۷۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. وی اضافه کرد: اگرچه نرخ مصوب پیوند ۸۰ میلیون تومان است، اما اهدا کننده حاضر به تبعیت از این نرخ نیست. مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گفت: پیش از این هزینه یک پیوند را یک خیرتقبل می‌کرد، اما هم اکنون چند خیر باید این هزنیه را تامین کنند. وی یکی دیگر از مشکلات پیوند را نبود مرکز پیوند در استان بیان کرد و گفت: این موضوع باعث می‌شود که آزمایش‌های اصلی در خارج از استان انجام شود. مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان گفت: بیمارستان ولایت آمادگی این را دارد که مرکز پیونداعضا در آن ایجاد شود. اشدری همچنین فرسوده بودن دستگاه‌های دیالیز را یکی دیگر از مشکلات بیماران کلیوی بیان کرد.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8291581/۲۵-بیمار-در-انتظار-پیوند-کلیه-در-استان-قزوین 
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8291581/۲۵-بیمار-در-انتظار-پیوند-کلیه-در-استان-قزوین