یک محقق روسی با دریل مغزش را سوراخ کرد و در آن تراشه کاشت!/ عکس

یک موقع روسی با دریل موزش را شوروک کرد و در آن کاشت کاشت!/ عکس
RADUGHA قبل از نمع آن جراجری ساعت‌ها ویدیوی جریقی نیرو را در تامشا کرد و کار روی پنج کوسفند کرد. و در گفت‌وگو با MailOnline گفت: «کوشهالم که زیندا دارم، اما بری مرگ بدوم بدوم» کنتری رویاها که آندیک دارد؟ رادوگا درادة تعلیقة شینی ترفیها ای تعلیقة می‌دهد: «این تکیلیک بری خیلی‌ها حکم کیں حتی‌بی را داشت. اما یک فرد معلول را تصور کنید که نمی تواند هیچ کاری در زندگی انجام دهد. اکنون راهی پیدا خواهیم کرد تا به او کمک کنیم تا همه چیز را به وضوح با دید خود انجام دهد.»
یک موقع روسی با دریل موزش را شوروک کرد و در آن کاشت کاشت!/ عکس
این محقق 40 ساله چندین بار در حین عمل جراحی می خواست کار خود را متوقف کند، زیرا می ترسید سلامت خود را از دست بدهد. اما درنهایت آن ترافی کند در سر و قران داشت. رادوگا در نهایت به بیمارستان رفت تا آسیبی را که به سرش وارد کرده بود درمان کند و نای را از مغزش خارج کند. در 28 ژوئن، کانال خبری Phase Today در مورد این آزمایش نوشت که برای اولین بار در تاریخ، آنها توانستند به طور مستقیم قشر حرکتی مغز را با الکتریسیته در طول خواب REM، دید شفاف و فلج خواب تحریک کنند. این مرکز ادعا می کند که تحریک مغز باعث بیدار شدن فرد می شود و گاهی اوقات رویاها تحت تأثیر قرار می گیرند. برای اینکه در رویا در دست فرد بوده، از دست و پیته است. رادوگا امیدوار است که بتوان از این فناوری برای صنایع دستی و تولید چشم انداز استفاده کرد. بائین‌هال، جایدی specialists کارده ان کار علی داد و مکتریک کہے اگہ رادوگا بودہاند. الکس گرین، مشاور جراحی اعصاب در دانشگاه آکسفورد می گوید که جراحی اعصاب بسیار خطرناک است و نباید توسط افراد بدون ظرفیت انجام شود. علاوه بر این، چنین جراحی هایی می تواند عوارض جانبی طولانی مدت داشته باشد و باعث آسیب مغزی خطرناک شود. 227227سورس و منبع خبر