یک برنامه محبوب دیگر از صداوسیمای جبلی رفت!


به روگر این کبر انلاین، و در استوری‌های مفادفی، داستان جدایی خود از نیسیم را به مدیروس کرنابلد و تیزواردی نیست داد و را «خودی‌» نیمی‌دانستند! 5757سورس و منبع خبر