یک بام و دو هوای قانون و بانک مرکزی برای اعطای وام فرزندآوری/ تحویل خودروی تیبا ۲ شاید زمانی دیگر

۱۸:۰۴ – ۱۴ آذر ۱۴۰۱ ۱۸:۰۴ – ۱۴ آذر ۱۴۰۱ پربازدید‌های شهروندخبرنگار؛
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8300665/یک-بام-و-دو-هوای-قانون-و-بانک-مرکزی-برای-اعطای-وام-فرزندآوری-تحویل-خودروی-تیبا-۲-شاید-زمانی-دیگر
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8300665/یک-بام-و-دو-هوای-قانون-و-بانک-مرکزی-برای-اعطای-وام-فرزندآوری-تحویل-خودروی-تیبا-۲-شاید-زمانی-دیگر