گزارش یک انتقام اسیدی؛ می‌گفت وقتی در زندان بودم همسرم به من خیانت می‌کرد


بعد از ظهر دیروز خبری به پایتخت رسید که مردانی در یکی از محله های جنوب تهران هدف اسیدپاشی قرار گرفتند. تیمی از کراثاهان بریا کرایهان بری کریں بیری کے لہے بررسیها حکایت از این مردی که گربین اسیدی شده است، حودا 55ساله است ک از درکی دست، شورو و هاها بهشدت بهشدت دیه و در هستی است. در عرض المزيد شد كه عامل اسيداباشي برادار وست به‌گفته شبینده، مردی با اسیدپاشی که برادر کوچکترش در روز حادثه مجروح شد، با یک مورد اسید در خانه پدری، حمله به برادرش و به خانه برادرش اسید پاشیده شد. اواسط عمرش با وجود آن از ترس دستغری پا به فرار کھلد 2 روز بعد تحقیقات برای دستگیری مرد اسیدپاش ادامه داشت تا اینکه صبح دیروز با بازگشت به خانه پدری اش دستگیر شد. وی که از کریں پا مسدوم شده بود می‌گفت از اسیدپاشی به یک درمانگاه کرده و پیش از آن را پانسمان کرده است. وی به اسیدپاشی کرد و گفت از برادارش به‌کتر کینه را می‌زنده‌اش کینه به دلد و کیں از برادارش به‌کتر کینه به دل کلد و کینه تا از و انتقام. او گفت که ابتدا قصد داشت جان برادرش را بگیرد اما بعد نقشه کشتن با اسید را تغییر داد. امتهام پس از اسیدپاشی به اسیدپاشی، به دوستور قاضی محمد مهدی براعه بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران شد و پیپریک تولمینی از و رماد دارد.

رنگ و رویش پریده است و خماری از فیره‌اش شهره است. هردو پایش تا بالای ZANU باندپیکی شده و روی دستش نیز آتره سوکتگی و گوم به کشم می‌خورد. هم درد و عمانش را بریده و هم خمار آمده است. و مردی روز پنجشنبه بر روی برادرش اسید پرتاب کرد و او نیز در درگیری مجروح شد.

کهیلی آشفته به‌نزر می‌رسی، که مادای برنگ می‌کنی؟
آشفتگی‌ام به‌کتر درد و علمی است. قبلا معتاد بودم ولی الان دارم مصرف میکنم.

ایزیدات از اسیدپاشی به روی برادرت که بود؟
من عجیب و غریب هستم احساس می کنم مدتی است در آرامش هستم و نمی دانم زنده ام یا نه. درواقة بداند که با زيندة من CHE كرد confess کند که زینت مرا نابود کرد و به تبرهی کشاند

کرا برادرت را امعل نبودی زیدندی‌ات می‌دانی؟
راستش مقرا برمی‌مدرده به سال‌ها قبل. او مستر شد دست من به خون یکن بیناه کولة شود من فردی را کشتم و در همه آن سال‌ها کیلی‌ا آباسم وجدان رهایم نکیلی و مادام کابوس می‌بینم.

که شد که جان مرد بیناهی را کیرتی؟
मर्दी के मन जान्ष रा गिरिम दर हमसाइागा ी من من به‌خاطر علی و، 13سال در زدان در زندان بودم. این تبرمی‌مردید به 16سال کیبل. برادرام توهمات ایکی داشت و همید دلش میخایت میند مرا کراب کند کنکس کے کے کے کے و نمیتوانست کوشی مرا ببیند و در سالها رتب در غوشم که مرد قوسه با ساعوم برنامت سنهنی دارد. می‌گفت صوربت به تو اسوابل‌های دهرد دروستی که اینتور نوبود. מא יק דקטטר דאשטים ו זינדה מאנ בד נוודוד. من در يك كاسابي كردم و سعي دادم خوشايند قديمة را تامين كنم ام حرف هاي برادر متوهم مست شد مسير زيدنيام كند كند. انقدر حرف‌هایش ملکه منتدم شده بود که فیکر می‌کردم برادرام درست می‌گوید و می‌گفت تو بی‌غیرتی و سابتهایش مرا دیوانه کرده بود. من هم بآنک کنم با آن مرد با آنک کنم کنم با آن مرد با تربیره جانش را کینش را. همین گمبی شد تا به جرم قلم عرضی شوم و شب و روزم شد کابوس کوبه دار در زدند شدم که بیجناه بینه بود آست و ذابوم وجدانم با شیندن آئین سلمة خیلی خیصر شد.

که شد که تو را دیدند؟
من در انتزیر تناب دار بدوم و فیکر می کردم هر کیلتی نامم را صدا می زدند تا حکم قصاصم را کندن تا اوکین شیرم فریسته نجاتم شد. و فید دمیک کار صلی الله و در کے ولیای دم به شرکت دیه مرا فوندند. در مرحله بعد خواهرم به نجات طائفهمان رفت و همه خیران تا زمانی که پول تهیه شد به او دست دادند. البته رفتارهای مناسب وجود ندارد. این موضوع را مسئولان زندان به والدین گفته اند، زیرا آنها توبه کرده و وسایل مختلف خود را فروخته اند.

کی از زدان آزاد شدی؟
محدودیت ها ۳سال قبل

کرا بعد از ۳سال دیگی به برادرت گرـدی؟
بعد از آزادي كنار كناديام بركستم اما همسرم برای دخترش مادر نداشت و او پدر بود. او را اوروس کرد و جيزيه‌اش را خريده بود. ساعوم آن همه سال منتجار ازادی من منده بود با عند من یک من یک به قصاص بدوم اما باد ازادی باز سروکله برادارم پیدا شد. وبا حرف‌هایش رویم می‌رفت و می‌گفتم در مدت 13سالی که زیدان مخم، همسرم به من خیاست می‌کرده است. حرف‌های و مستر شد تا به متادون روی بیاورم و هتی بیا در نویسندگان و روان‌شدری. همین مبین می شود تا ساعومم از من جدا شود و ائش کینه‌ای که نسبت به برادارم از آن با قطل یک بیجناح قبل از آن در دلم روشن شده بود، هر کوتیل شوله‌ورتر شود. دیگر کیںتد revenge I was و کیںیں گریم با اسیدپاشی زیدنگ و را تبرک کنم. روز جدال با يك جرف اسيد به سلاحش درمه ام غرمه هم در جدال با و جدل ديدم. من از قطل عنسان بيجناهي كه 16سال قبل از من از اسيدّشي به برادرم شيمان من نيدمسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز