کوچه‌های قدیمی شهرکرد مسیر گردشگری می‌شود


به رابوتر استان کهبرمهال وبختیاری استان چاهمهال وبختیاری , مجید احمدی ایزهداشت: در راشتای بافت کیدی و آندای کے کے کیں بری کیدین و رازیرتی برای کیدین و برایک، امرانی با تطریف “مسیر کریتوریز” در شهر در مهل. وی افزود: این پروژه از خیابان مسجد و خیابان مسجد ابومحمد، خیابان مسجد، خیابان خانه، خیابان نیشات، خیابان پشت مسجد جدید و خیابان آغاز می شود. از نجار رئیس ساخت و نوسازی فضاهای شهری این شهر گفت: این پروژه از سال 98 آغاز شد و هم اکنون ساخت و نصب مبلمان در شهر 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. احمدی با بیان اینکه پیش بینی می شود این پروژه در سال آینده به اتمام برسد، ادامه داد: برای اجرای 30 درصد باقیمانده پروژه، حدود 4 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز