کشف موجودی عجیب و ترسناک با طول ۲ متر در اعماق دریا

کاشف تولو 2 متر در دریا عماق
این بہـثــرہــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرہ از این ماهی ها بسیار کوچکتر از بخارپزها هستند و ارتفاع آنها به 56 سانتی متر می رسد و از پوست بخارپزها نفس می کشند تا جایی که سوراخ های گرد و کوچکی در بدن ماهی باز می کنند و گوشت بدن را می خورند.

کاشف تولو 2 متر در دریا عماق

کوسه کلوچه‌بر به نازر می‌رسد آن پاروماهی در حال مرگ بوده است و همین دیلیل به سمت دریا سطح شنا می‌کند. طول قایق بخار معمولاً 8 متر و البته طول قایق بخار 16 متر است. منبع : ladbibleسورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز