چرا متولیان پتروشیمی میانکاله از ارائه مجوز ارزیابی محیط زیستی امتناع می‌کنند؟

چرا متولیان پتروشیمی از ارائه مجوز ارزیابی زیست محیطی خودداری می کنند؟
با عرض المعلومات مجاد پتروشیمی در برائی کرد مه سال جاری، سعید کریمی; با استفاده از برنامه גלאמרזא שריאטי; نماینده مردم شهرستان در مجمع در رابطه با اخذ مجوز ارزیابی محیطی پروژه پتروشیمی گفت: مجوزها دارای امضا، سربرگ و هولوگرام هستند بنابراین اگر شما هم ادعایی داشته باشید مجوز می شود. در رسانه ها قرار گیرد. درخواست مجوز ارزیابی زیست محیطی بار دیگر توسط علی سلاجقه تکرار شد و این جلسه در حاشیه جلسه دولت ایالتی نیز تکرار شد. بیدین ک بریا موسیقی پروشیمی برها متره شده است، نمایندگان پتروشیمی میانکاله هتی در سیتی که بری برای پیشتی برای خرب خود کود دردن نیز از تنمر در کار سر باززدند و قاسم خلیل خلیلی; نماینده سهامدار پتروشیمی در پاسخ به خبرنگاری که خواستار ارائه مجوز شده بود، گفت: مجوز روی لپ تاپ من است و لپ تاپ اخذ نشده است و برای این سوال نمی توان اصل سند را ارائه داد. شما می توانید ارائه دهید.؟!، بیان کرد: “اسناد همراه با تصویر به شما دامد و مسلسی این دورگوم را هم می‌زیرم”. امتناع پتروشیمی ها و نماینده مردم شهر از ارائه مجوز ارزیابی زیست محیطی مبنی بر جعلی بودن، مجوز معتبر است و در صورت اثبات جعلی بودن مجوز، از سازمان حفاظت محیط زیست انتظار می رود اقدامات قانونی انجام شود. در برابر کسانی که قصد دارند آن را از بین ببرند و به آن آسیب برسانند. بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله 47236سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز