پیغام باشگاه استقلال برای ریکاردو ساپینتو؛ کمی صبر کن!


باشگاه استقلال خطاب به مدیر برنامه ریکاردو ساپینتو در ولین عربی با ین مربی تسویه حسب می کند پیام داد اما منتظر حکم نهایی پرونده خود از سوی کمیته خود است. کمیته انضباطی در پایان دربی علاوه بر در نظر گرفتن محرومیت 4 ماهه برای ریکاردو ساپینتو، این مربی را 10 درصد از قراردادش جریمه کرد و طبیعتا این جریمه باید توسط باشگاه استقلال پرداخت و از حساب ریکاردو ساپینتو کم شود. . در غیر این صورت سازمان لیگ کارت حضور سرمربی جدید تیم را صادر نخواهد کرد. باشگاه استقلال به رای کمیته اداری اعتراض کرده و اکنون پرونده در کمیته استیناف در جریان است و به زودی رای نهایی صادر خواهد شد. رای سادره از سوی کیمیت اندیپری برامون Ricardo Sapinto سنگی ترین رای اندیپری علیہ یک مربی در لیگ برتر است. جریمه دلاری ای که کمیته انضباطی برای ریکاردو ساپینتو در نظر دارد نزدیک به 3 میلیارد تومان است. باید منتزار مند و دید که ای ریکردو ساتینتو سبر می کند تا رای کیمیتی ی استیناف در مدر وی شمست شود یا پیش از سدرون این ری به فیفا کولیت کرد.سورس و منبع خبر