پیش بینی یخبندان و افزایش آلایند‌ه‌ها برای البرز

 آرش بهاروند احمدی گفت: تحلیل آخرین الگو‌های پیش یابی حاکی از آسمانی کمی تا قسمتی ابری همراه با یخبندان برای فردای البرز است.
او می‌گوید: فردا شاهد افزایش آلاینده ها در استان خواهیم بود.
 
مدیرکل هواشناسی البرز گفت: کمینه دمای هوای فردای استان، صفر  درجه سانتی گراد و بیشینه هوای آن، یازده درجه است.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8302570/پیش-بینی-یخبندان-و-افزایش-آلایند‌ه‌ها-برای-البرز
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8302570/پیش-بینی-یخبندان-و-افزایش-آلایند‌ه‌ها-برای-البرز