پیام تبریک فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول بمناسبت آغاز هفته عفاف و حجاب


به روگر اخبار انلاین به نکل از تفاصیر فیلینی کهبر آنلاین به نقل از تفاصیر فیلمی کلیکی بلیس، متن پیام بدین شره است: «بسم الله الرحمن الرحیم» حجاب اسلامی از ضروریات دین و از موقدات ایات وروایات ماسومین و آئین فریضا است. هی مباشت حزین و جمعت و تکرمت و ارج نهادن به مقام زن، مؤمن و مراقبت از حریم شخصی و شخصیت اوست. در شرایطی که دشمنان نظام اسلامی و استکبار جهانی در طیف وسیع فرهنگی قصد هتک حرمت و ناموس زن مسلمان را دارند و با سوء ظن و تمسخر سعی در سلب این زینت از آنان دارند، وظیفه اصلی بر عهده زنان ماست. و دختران به حفظ آئین بوستو و قایزگی تلکند کندن حجاب و عفاف دو موضوع ارزشی در جامعه بشری به ویژه در جوامع اسلامی است و در مجموع از حجاب و عفاف برای حفظ حریم خصوصی، امنیت، آرامش و اخلاق در بین انسان ها استفاده می شود که به ارتقای سطح فرهنگ نیز منجر می شود. در جامعه. شود در تعريف و برادي بوربريني حجاب و عفاف است تا با كرامياريزي شده و بهري از ندام و پامديل كه از مساديق آن ها، در بوسته اسلامي بري بانوان ايران زمين آست، در آين راستا كادم رحبد ايجاد شود. حال آنجاب، فرا راشین فرا راشین را فافا و حجاب را به همه ردمودهای حكمانه را به همه ردمودهای حكمانه را به همه ردمودها حكیمانه را به همه ردمودها حكیمانه را به همه مردون فیلایتمدار به همی بوان شریف و ممین دزفول شهرستان. و حجاب و تاله در جيعت عرض المعلومة كيفي آن در جميع كه سلمة بهادر و كتراد جوانان مرز و بوم را كرامت از درگاه يزد منان، مساقلت مي ناميم. سرنگ روح اله گراوندی بومدانی نصافی شرستانی دزفول ۴۶سورس و منبع خبر