پلیس سوئد با درخواست آتش زدن تورات و انجیل موافقت کرد


به لوگر «مبلغ»- بلیس سودی امروز (جمعه) با پرستیا هدیک تجمین بری سوزاندن تورات و یجیل در کاکس سبادت ریمت زیویستی موافقت کرد. رسانه های سوئدی می گویند پلیس سوئد برای سوزاندن کتب مقدس یهودیان و مسیحیان درخواست مجوز کرده است و این تجمع فردا و در مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در استانبول برگزار می شود. گزارش های قبلی حاکی از آن بود که یک مرد 30 ساله این درخواست را ارائه کرده است. به گزارش رسانه صهیونیستی آی 24 نیوز، این مرد گفته است که چنین تجمعی مسئول آتش زدن قرآن در مقابل مسجد است و همچنین تجمعی نمادین «در حمایت از آزادی بیان». زیو نو کولمان، سفیر رژیم صهیونیستی در سوئد گفت که از پرستیاها بری سوزاندن کتاب مقدس شوکه و برکلت زدی شده است. و در ابتدای ژوئیه در توییتر نوشت: “این کار به وضوح یک اقدام نفرت انگیز است که باید متوقف شود.”سورس و منبع خبر