پرواز کودکی در گردباد؛ گردبادها می‌توانند بوئینگ 747 را گیر اندازند؟

فرازة فیدیول در کردباد;  گردبادها می‌کانہ بوئینگ 747 را گیر انزند؟
یکی از تصاویر جالبی که در کرباس کربادها مترحده‌است، این است که یک کربادها همل Boeing 747 را درادن YA خیر; بر اساس گزارش IMDB و در توضیحات فیلم INTO THE STORM با توجه به اینکه لوکوموتیو SD40-2 دارای سایز متوسط ​​و وزن 166921 کیلوگرم است و از آنجایی که یک 747 خالی 178261 کیلوگرم وزن دارد، می توان گفت که گردباد capable of lifting کردن بوینگهای 747 را دارد. لازم به ذکر است که گردبادهای معمولی می توانند به سرعت بین 16 تا 32 کیلومتر در ساعت برسند و به گفته کارشناسان در صورت رعایت نکات ایمنی می توانند جان انسان ها را از شر گردباد نجات دهند.
فرازة فیدیول در کردباد;  گردبادها می‌کانہ بوئینگ 747 را گیر انزند؟
چیزی که یک گردباد را هیجان انگیزتر می کند صدایی است که به خودی خود ایجاد می کند، صدای گردباد پیوسته است، مانند صدای قطاری که در نزدیکی حرکت می کند، اما گاهی اوقات صدای گردباد بسیار کر کننده تر و بلندتر از صدای قطار است. . 227227سورس و منبع خبر