پایان انتظار ۳۴ ساله یک مادر

۱۴:۰۴ – ۱۷ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۰۴ – ۱۷ آذر ۱۴۰۱
همزمان با سالگرد شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) چشم مادر منتظر شهید حسین نوروزی با بازگشت پیکر فرزندش روشن شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8303231/پایان-انتظار-۳۴-ساله-یک-مادر
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8303231/پایان-انتظار-۳۴-ساله-یک-مادر