وضعیت عجیب در بازار کار ایران/ نرخ بیکاری زنان ۷۰ درصد بیشتر از مردان است

بیکاری
وضعیت نرخ مشارکت در ایران، گزارش آکادمی داناییان با امضای حسین عبده تبریزی، مقایسه نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد ایران را با کشورهای دیگر مانند آمریکا، آلمان و ترکیه نشان می‌دهد. قیمت مشارکت در ایران 40 درصد در محدوده 51 درصد در اقتصاد ترکیه است. این قیمت در آلمان 61 درصد و در آمریکا 62 درصد است. بائین بودن ترکی بارینی نریو کار در ایران به باین بودن شفرت کریک باریک نریو کار در ایران قیمت حضور زنان در بازار خودرو ایران بسیار پایین و حدود 13 درصد است. این میزان کمتر از یک چهارم نرخ مشارکت زنان در اقتصادهای توسعه یافته و کمتر از نیمی از نرخ مشارکت زنان در ترکیه است. با وجود إن قرئة تعريف المردان در ايران و تركيه از دو كيشور امريكا و علمان است. به آين صورة قرئة تعريفة علي زنان، تعليق كلي نريو كار در يران و توركي را هذا تعريفة دائة است. در آن رابوتر تقدیم شده است روند روند کریک کریک را می‌توان در سه دورۀ کردی کرد: دورۀ آل، سالهای 1384 تا 1391 که کریک کریں کرد. دور دوم، سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸. و دور سوم، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ که کریک کردی روند نزولی دارد. لازم به ذکر است که جمعیت در سن کار (15 سال و بیشتر) همواره رو به افزایش است، بنابراین میزان مشارکت در حال کاهش است، یعنی رشد متناسب با جمعیت فعال نبوده و جمعیت وارد بازار نمی شود. بررسی آمارها نشان می دهد که تعداد افراد فعال بین سال های 1384 تا 1392 کاملا ثابت مانده است. عدم مشارکت جمعیت در وسط روز و وسط سال فعال است و این یعنی تصمیم بخشی از جمعیت جوان است. آين استقبل كوماء با بادين مدرقة بريا تعليق العليه و تعالية غستردة تعليقة در مقعد العلي تعليقة آست. به تصدیر دیگر در رخداد مستدر شده تا تعریف قطعة تعلیسه به عندید بازار کار تا حدود جدید کتگرد گرد. Thright از از ⋅یک یکاری reat ایر نرخ یکاری Minite اما rstern −یز دخ غییر کررایت اس. در آن رابوتور تحديث شده است: نرخ بيكاري در ايران در دو سال گذشته به طور متوسط ​​حدود 10 درصد بوده است. با توجه به کریک بیکاری بایین زنان، روند کریک بیکاری در ایران مفتیف از کریک بیکاری مردان است. نرخ بیکاری زنان و مردان مانند همیشه است، اما نرخ بیکاری زنان حدود 9 درصد بیشتر از نرخ بیکاری مردان است. در دوره‌هایی که شرایط اقتصادی نامناسب بود، یعنی در سال‌های 1389 تا 1392 و در سال‌های 1399 تا 401، این دو قیمت با یکدیگر همبستگی داشتند و گاه این دو قیمت با یکدیگر رابطه منفی داشتند. این بدان معناست که وقتی اقتصاد ایران با بحران مواجه است و مشاغل و خانوارهای آن در بحران هستند، زنان اولین قربانیان آن هستند. زنگ کریں بیکاری در توجه جوانان به بیکاری جوانان که یکی از مجزا بری پیش بینی عیند است. کریک بیکاری جوانان 18 تا 35 سال در ایران کاه بالاست نرخ بیکاری زنان 16 درصد، نرخ بیکاری مردان 13 درصد و نرخ بیکاری زنان 28 درصد است. نرخ بیکاری جوانان 7 درصد بیشتر از متوسط ​​نرخ بیکاری است. در سایر روستاهای مدر کریں نیز این درفر در بیکاری کل به کریک بیکاری جوانان می شود، با این دفرفی که فاسیلۀ این دو کریں بیکاری در کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے درصد کے. در دره پیش رو کریک بیکاری جوانان بری کند کیشور نصور شده است. کریک بیکاری در ایران هودا دو پارب ایکتوسهای تیکسینه این است. در آن هوزا نیز کریز بیکاری را می توانم برای زنان و ردان به سیستان کرد. نرخ بیکاری زنان و مردان در کشورهای آلمان و آمریکا در یک سطح است و حتی در بیشتر سال ها نرخ بیکاری زنان کمتر از مردان است، اما نرخ بیکاری زنان ایرانی بسیار بیشتر از نرخ بیکاری مردان است. به تور عرض المزيد بيكاري زنان 70% هذا از بيكاري مردان است. این بدان معناست که علاوه بر میزان مشارکت زنان در اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد توسعه‌یافته، زنان بیشتری در ایران که می‌خواهند وارد بازار شوند در یافتن شغل مناسب موفق‌تر هستند.
بیکاری
iright ours maj ت • ب ای ای ای ناک کنض ان اما با نان سان نو با اما نه نه نه با سان سی اما نه نون با س س ران سان با دیدی نه با س ران نن ان لا ن ی® کار نا تصادف ش خدمات حق بار مترد از آن اس ا نتن یکنیک تو 9 د ان ان ستنو . در بازاری کار ایران با براهنی جدی روبروست نرخ بیکاری اقتصاد، نرخ وابستگی نسبی، میزان مشارکت زنان و نرخ بیکاری در میان زنان، علاوه بر نرخ بیکاری جوانان، مهمترین بحران های بازار کار در ایران محاسبه می شود. 223223سورس و منبع خبر