نماد سایت زی نیوز

وزارت دفاع طالبان دیدار با حنا ربانی را نپذیرفت

اخبار جدید ایران 1401

جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8296490/وزارت-دفاع-طالبان-دیدار-با-حنا-ربانی-را-نپذیرفت

خروج از نسخه موبایل