نماد سایت زی نیوز

وزارت بهداشت ۷۰ درصد تاخیر در بررسی مجوز متقاضیان دارد

اخبار جدید ایران 1401

جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8300854/وزارت-بهداشت-۷۰-درصد-تاخیر-در-بررسی-مجوز-متقاضیان-دارد

خروج از نسخه موبایل