ورود شطرنج باز آبادانی به تیم ملی

فاطمه برقول ورزشکار آبادانی با کسب مقام اول مسابقات در رده کم بینایان، به عضویت در تیم ملی نائل آمد.فاطمه رحیمی و زهرا ربیع خواه از استان‌های خراسان رضوی و گلستان دوم و سوم شدند.در جدول نابینایان مطلق نیز نرگس درآمد از خوزستان پس از ملیحه صفایی و لیلا زارع زاده از استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در سکوی سوم ایستاد و به مدال برنز رسید.در مسابقات گلبال و شطرنج نابینایان و کم بینایان بانوان کشور به میزبانی بابلسر، ۲۸۰ ورزشکار به رقابت پرداختند.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8299359/ورود-شطرنج-باز-آبادانی-به-تیم-ملی
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8299359/ورود-شطرنج-باز-آبادانی-به-تیم-ملی