ورزش کردن مختلط کار دست این باشگاه ورزشی داد


ماموران پلیس پس از دریافت خبری مبنی بر راه اندازی باشگاه یوگای مختلط در شهر رشت تصمیم گرفتند موضوع را به صورت ویژه بررسی کنند. بر اساس این گزارش، پس از بررسی و تایید صحت خبر، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استان یک مرد تحت عنوان مربی و پنج زن را زیر نظر دادگاه در باشگاه یوگا دستگیر کردند. با پلمب آن مکان، با تصفیر دوسه به سیر ستور لوتینی به مرجع جدایی معرفی شدند. 233233سورس و منبع خبر