هر وضعیتی به نفع ترامپ تمام می‌شود/ تنها یک رقیب قوی وجود دارد

هر استوستوبی به نفع ترمب تمام می‌شود/ تنها یک راقیب قوي وجود دارد
>>>بیشتر بخوانید: بیدن پیر، ترامپ خطرناک و آدران کاک و بی‌ربتند! بیش از نیمی از اسمریکی‌ها وکرید ترامپ عفو ترامپ را پاسخ داد از اسدید به یک رستانور کوبایی رایگان و همه را همان کرد! این اکتیره ها کودرت این را دردان کو را از شرکت در سکلیکند کندن کند؟ طبق متمم دوم قانون اساسی آمریکا، حتی اگر زندانی باشد، می تواند در انتخابات جمهوری نامزد شود. مگر اینکه دادگاه خاسی را مجازات کند. . र स्थ्लेष्ट के कुणी चीजी बीद बेध नामख. وقتی کرناوال استکلیک عرض المزید دیگر نمی‌شود کارد یعی نمی‌توانم از شرکت در ستکلیک عربی کنم. اغر هم رای بیاورد و ریس‌مشمور شود که نمی‌شود ریس‌مشمور را زندی کردی. чунин чизи др Америка би прохождение ист. در تعلم که ريس‌مشمور در قنون اساسيميکا قدرت عفو دارد. البته تاکنون سابقه نداشته که رئیس جمهور خود را عفو کرده باشد، اما قانونی و طبیعی است. به عنوان مثال، ما شاهد وضعیت نیکسون بودیم. نیکسون استعفا داد حتی اگر محکوم می شد، دستیار رئیس جمهور می شد، جرالد فور، رئیس جمهور رئیس جمهور می شد و سپس نیکسون عفو ​​می شد. بنابراین مطمئن نیستم که آیا این دادگاه بتواند ترامپ را از مبارزات انتخاباتی در ایالت باز دارد، مگر اینکه بتوانند قبل از شروع انتخابات او را محکوم کنند و به همین دلیل محبوبیت خود را از دست ندهد. اولا که خیلی باید است تا آن زمان ترمب سود شود و ستراجی ترمب هم می کشد سودین تا زمان سلیکی است و از ترابی اولا با همین اختیرات او دعین پید کرد است. O pagemdar в медиер екупивание нист ик базерган ист. О остад фан тажери ist her zimisti ra beh hansha mi​​kandu. تا الان هم تحمیل علی تحمیل را به نفع کشنا کرده است чера ентур аст? جودی می‌شود با وودود سی‌هفت تطبیل اکتشاری از سمت چپی فیدریل موبایته برید کرد؟ گومان می‌کنم مردوم امریکی از شیندن اسم‌های‌های‌های‌های‌های‌های شما تعلیق در کنده کیکستما سکه ای بیستیاک امیریکا دست کلتون ها و بوشه ها بوده است. مدروی دیگر از رفت و آمدهای ریکری دمکرتاها و جموری‌های کیسل شده‌اند. ترامپ چهره جدید و جالبی دارد. Az trafi fanderы Trump Из Кашир тендроха в крестніншенинан کشور آمریکا. شکاف بین آنها و دیگر مردم آمریکا عمیق تر شد و حالا با آمدن ترامپ، نژادپرستانی که جذب سیاه پوستان و قهوه ای ها شده اند می خواهند قدرت را به دست بگیرند. אנהה יק רג מליליגראיןנה דארטן קה טרמפן קוב בלד אסט אנ רא בגד. شعار о эйн аст кх ол Америка; آمریکا از همه چیز جلوتر است. این شعرها رگ ملی‌گراینه‌اند و آن‌ها را می‌جن‌بندند. یک‌سری تعریف‌های دیگر هم در جامعه‌ی امریکی کیلی پررگ مشل به کیش پول کامپینا. آمریکایی ها پول های سیاسی را صرف تبلیغات می کنند. ترمب هم همرت بها در به دست برین پول دارد. و سر راه استمادیش در یک رستورونی دیه کرد و کیزی کو دو میلیون دلار بول بری کامپین سکیلیی‌اش جمع شد. קשמ בקש עדים אז מרדום אמריקאני העמ בה טלוגים و פרדעים אינסיואנ شما فیكر می‌كنید بیدن ساكتر را در كیدید دیكدی در ترامپ؟ بایدن خیر و کهیلی پیر شده و مدام بهانه ای بهمینی شده را به میدینی ها می دهد. شاید کندی از حزب دوم کرت کید راکیب کوبی بری ترمب بهده. انتخابات پیش روی امیرکا از کیدی از کیں ویژه انتخابات و در سکیمت کیںیییی هم میشود. اما در کل، سکتمت کریمیک در امیریکی‌ ایسی است که وکہ ہمی مردون پی تصوب هی رای بیایند; دموکرات ها در میدان پیروز هستند و وقتی مشارکت روی میز باشد، جمهوری خواهان و مناقصه ها مطرح می شود. اگر دموکرات‌ها بتوانند جمعیت زیادی را به سمت جعبه خود بکشانند، می‌توانند ترامپ را در انتخابات شکست دهند.

311313سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز