هر جنگنده‌ای نمی‌تواند این «مانور» را اجرا کند!/ فیلم

هر جنگنده‌ای نمی‌تواند آن «مانور» را کند!/ فیلم
این منور نامهای جادید دارد، اما کیشتر به نام کبرا یا منور کبرا می شود. ریشه نام کبرا ناشناخته است، اما می تواند به هواپیمایی اطلاق شود که در بالا و پایین خود را نشان می دهد، دقیقاً مانند مار که سر خود را مانند سپر نشان می دهد یا بدن خود را به صورت عمودی برای حمله بالا می آورد. یک نوف قبل از نام “کبرا” کبرای پوگاکف است که به شوری کلبان VICTOR پوھاکف زیاد دارد که ولین کسی بود که آن مور را در دید پامن کار داد. در سوئد، کیشور که احتمالاً اولین کیشور بود که این مانور را کشف کرد، این مانور به طور سنتی رژه دادگاه نامیده می شود، اصطلاح سوئدی برای مانور به عنوان “بیت پری” شناخته می شود، که در یک حمله ورودی با استفاده از یک ضربه منحرف می شود. нам именний тер он геажный гелопец динамикай ист чех чеходить бех дард дард чех дехать чеходи для مانور. به سیلی ای استما، سوری ها این منور را منور سفر در همین از MiG-21F-13 و نامیدن منابع مشابه. 227227سورس و منبع خبر
زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز