هدف از حضور فرماندهان نظامی ایران در مرز مشترک ایران و آذربایجان چیست؟


هدف حضور فرماندهان نظامی ایران در مرز ایران و آذربایجان چیست؟
وی گفت: تعلّه مرزبانان در دفع از مرزها قبل ایش و ستدنی آست و سیکستی بادیر مرزی را مدیون رشادتهای این ازیزان در مرزها آدیم. سرلشکر باگری حدف از این بیستاد را کردی کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد بیشتر بخوانید: 216220



سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز