نهیب اقتدار پلیس در کویر شاهرود


به روبوت این کابران لاین استان سمنان، باش پیش، رساد و ساخت کیری در بامدا کویر روستای طرود با حزور میدانی سرهنگ “جلیل موقوفه آی” بمداد آنزامی استان، تیم‌های بامداد امروز منتشر شد. بنا براین روگر، «محمد جافر عبداللهی» ریاس کل دادکستری استان سمنان، «محمد حمیدی» وتحدر إشاهر امرانی استدانی و قربینی از دانهور سمت و میحت زیست در آیین رزمیش هوزر دردنی. استاندار استان با هدف پاکسازی منطقه از وجود تبهکاران و گروه های مسلح قاچاق مواد مخدر، شناسایی و ناامن کردن مسیرهای تردد مجرمان و قاچاقچیان و ایجاد احساس امنیت و آرامش در بین مردم منطقه را هدف قرار داد. سرنج جلیل موقوفه ای از دیر تعالی فیلمین این درامیش به فیلمین به فیلمی به ورمی جانی ها، به درداندردنگ در کے، به درداردنگی در کے، به کید کوبی از کویر دست پیدا کرد و با تعریف استبرینیست فازی را بری جرقه زد. اشرار همیک کردہ کردہ کیلنی است پاکسازی و ساماندهی مدان سنگ سیلستن ترود از هیت اندراد سودجو از هیت تلاب و دلان و وازیدی آن به دانهور به سمت دیر برامنهای این رزمیش است. 46سورس و منبع خبر
زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز