نشست چهارجانبه بررسی مشکلات مهاجرین در ایران برگزار می‌شود

معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان چهارشنبه ۹ قوس در رأس یک هیئت به تمامی ولایت‌های شمالی سفر نموده و درباره برنامه‌های تطبیقی این وزارت با مسئولین، بیجاشدگان و رسانه‌ها صحبت کرده است.
 
مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان طی کنفراس خبری در شهر مزارشریف گفت که هم‌اکنون در ولایت بلخ بیشتر از ۵۴۵ سرپناه برای مهاجرین ساخته شده و برای ۸ هزار و ده خانواده نیز پول نقد مساعدت گردیده است.
 
به گفته او از سوی این اداره کمک‌های غذایی برای ۱۳ هزار و ۴۷۶ فامیل و در کنار آن کمک‌های البسه برای پنج هزار و ۸۳۸ خانواده توزیع گردیده، که به صورت مجموعی در ولایت بلخ برای ۲۷ هزار و ۸۶۷ خانوار کمک‌های متفاوت صورت گرفته است.
 
این مقام طالبان گفت: در آینده‌ای نزدیک به منظور شرکت در یک جلسه چهارجانبه به کشور جمهوری اسلامی ایران سفر خواهد کرد و با حضور نمایندگان ایران، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد درباره مشکلات مهاجرین و استراتژی بازگشت آنان که باید به بهترین وجه و عزت‌مندانه صورت بگیرد رایزنی خواهد شد.
 
معین وزارت امور مهاجرین تصریح کرد با روی کار آمدن نظام طالبان تا هنوز به تعداد یک میلیون عودت‌کننده از کشور‌های همسایه و ۱.۲ میلیون نفر بیجاشدگان داخلی به مناطق مسکونی اصلی‌شان برگشته و کمک‌های مختلف از جمله سرپناه برای آن‌ها صورت گرفته است.
 
همچنین مولوی جمعه‌گل محرز، رئیس مهاجرین و عودت‌کنندگان ولایت بلخ بیان کرد بیشتر از ۷ هزار خانواده عودت‌کننده به کشور بازگشت نموده‌اند. تعداد ۴۵ هزار نفر بیجاشدگان داخلی بر اثر جنگ و حوادث طبیعی در شهر مزارشریف حضور دارند که در آینده‌ای نزدیک ۱۱ هزار خانوار به محل زندگی آبایی‌شان رجعت خواهند کرد.
 
قابل یادآوری است در ولایت بلخ چندین شهرک مهاجرین احداث گردیده است. بیشتر مردم بر این باور هستند که تعدادی از افراد و نهاد‌ها برای پروژه سازی کمک‌ها این اردوگاه‌ها را ساخته‌اند درحالی که هیچ کدام از افرادی که در زیر خیمه‌ها هستند مسحق کمک نیستند.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8296773/نشست-چهارجانبه-بررسی-مشکلات-مهاجرین-در-ایران-برگزار-می‌شود
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8296773/نشست-چهارجانبه-بررسی-مشکلات-مهاجرین-در-ایران-برگزار-می‌شود