نجات ۱۰۰ نفر از آتش‌سوزی یک هتل در مشهد/ جزئیات


fire station Majid فرحادی شامگاه سه‌شنبه اضافه کرد: اسر امروز یک هتل در خیابان مشهد از قسمت متورخانه اشت سوزی شد که هریق ب تاله و تعریف و استشنان و رجوع از آشت ستان شد.
وی افزود: در طبقه منفی هتل کد آتش نشانی وجود داشت و در قسمت موتورخانه هتل در مجموع 50 نفر از مسافران و 50 نفر از کارکنان هتل که در دود آتش سوزی طبقات بالایی گرفتار شده بودند، تخلیه و به مکان امن منتقل شدند. فرحادی کاترنشان کرد: لَه کے کے در ائش‌سوزی از سویی کے در دست کریں است. آتش نشانان هزار و 800 نفر در شهر مشهد مشغول خدمت هستند. 233233سورس و منبع خبر