نتانیاهو در بیمارستان ماندنی شد

بر اساس گزارش رسانه های صهیونیستی، پزشکان توصیه کردند نتانیاهو امشب در بیمارستان و تحت نظر بماند. قران بود جلسة كابينه ريجمت زيونيستي فردا سوده شود كه به روز دوشنبه موقول شده است. شبرة کابری ریمت زیونیستی بعد از زور آمروز (شنبه) از تصفیح پیمت وزیر در ریمت به شباینت کابر دیدند. منابع خبری رژیم صهیونیستی در این زمینه از انتقال نتانیاهو به بیمارستان اورژانس شبا در تل آویو خبر دادند. İn در حالیست که انگیبان کابینه نتانیاهو بری بیست و 8مین متوکین متوگلی علیه کے کے کے کے کے دویدی دست به دریستانی زدند. شهرهای مختلف فلسطین امشب (شنبه شب) اشغال شده اند. رسانه های صهیونیستی از اعتراض آنها به قانون تغییرات قضایی شنبه شب در مناطق مختلف فلسطین اشغالی خبر دادند. تعلّه کابینه حمیم بر زیونیستی بری کابینه بری جدید بری در این ریمت و رایستا بر این ریگمت و رایستان علیست ازیازان در کنست، کاست بر این ریمت رازینند است. 310310سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز