نام دانشگاه سمنان در بین مراکز علمی جوان جهان در رتبه‌بندی تایمز قرار گرفت


به لوگر استان سمنان; دوکتر محمدحسین اهسانی با علی آئین خبر ایشتر داشت :درلیم ترین بدین دانهاش های جوان تیمز 2023 دانهاست سمنان مواقف در رتنگا 401 تا 500 کار کرد. معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه سمنان با بیان آن 605 دانشگاه در این رتبه بندی قرار دارد. احسانی ادامه داد: در نظام رتبه بندی دانشگاه هایی که قدمت آنها بیش از 50 سال است، اینگونه است. وی گفت: رتبه بندی تایمز یکی از معروف ترین سیستم های رتبه بندی بین المللی است که هر ساله بر اساس 13 شاخص عملکرد در قالب 5 معیار آموزش کلی، پژوهشی، گواهینامه ها، درآمد صنعتی و مقایسه بین المللی رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان را انجام می دهد. ارزیابی و رتبه بندی جامع و متوازن. قلمني است; دانشگاه سمنان در اکثر نظام های رتبه بندی معتبر ملی و بین المللی از جمله تایمز، شانگهای، لیدن، اروپا، US News و ISC به موفقیت دست یافته است. 46سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز