موضوع قطع درختان در زرند را پیگیری می‌کنیم

۱۳:۳۰ – ۳۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰ – ۳۰ آذر ۱۴۰۱  سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب زرند: رضا یعقوبی گفت: تحقیقات تکمیلی  برای شناسایی اشخاصی که به واسطه سودجویی، منجر به نابودی چندین اصله درخت با ارزش و در معرض انقراض از گونه بنه شده اند، آغاز و به یقین مجازاتی عبرت آموز مشمول مجرمان خواهد شد.
او با بیان اینکه خشکسالی های پی در پی، باعث افت سطح رشد و نمو گیاهان و درختان بیابانی شده است، بیان داشت: حفاظت از درختانی که سال ها با وجود خشکسالی‌ و نامهربانی طبیعت همچنان پابرجا مانده اند وظیفه همگان می باشد و قطع و بریدن آن ها اقدامی گذشت ناپذیر است.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب زرند  افزود: قربانی اصلی دستبردهای انسانی به منابع طبیعی و محیط زیست، خود انسان است که عواقب آن را در بروز سیلاب ها و ریزگردها می بینیم.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8314593/ موضوع-قطع-درختان-در-زرند-را-پیگیری-می‌کنیم
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8314593/ موضوع-قطع-درختان-در-زرند-را-پیگیری-می‌کنیم