مهدی کوهیان حقوق‌دان: پیش از صدور حکم مراجعه به روانشناسی باید پزشکی قانونی نظر کارشناسی بدهد/ احکام صادر شده مستند و مستدل نیست


حسين قره: تقريباً از تاريخچه اين وقايع اطلاع داريم، حضور بازيگران زن در مجالس و مجامع فرهنگي، هنري و اجتماعي آنها دليلي براي جلب آنها به مراجع قضايي و صدور احكام مشابه است. אינע עשיק יק טינפע דר לפאטראים מעדיאם עבור אישלה העדע הדעת. وقتی رسانه ای تحت عنوان احکام سلبریتی ها تعریف می شود، یک قاعده کلی وجود دارد، در عناوینی مانند «حکم برخی از سلبریتی ها» یا «احکام برخی از سلبریتی ها» و انحرافاتی وجود دارد. سلبریتی در تفریح ​​رایل و رایگ بدون جنسیت و تطبیل جوعیسی شمستی است. وقتی می گوییم سلبریتی ها، اپلیکیشن برای هر فرد شهرتی دارد که در رسانه ها محبوبیت دارد نه در انظار عمومی و مردم نقش مهمی در رسانه دارند. אז אשרתקאר תא פרדי ניטאמי קה בה הרדילי שמטרים אסט אסט, אטישונאה נ אפקי מיוטיזישת ו… המע על של שלבריטי מישודן; اما در تعريف الاكريه تطبيق سلبريتي خاص كلي است; در هلی اخما سادرده به غیراز زنینی که بدون شوهر شده اند، بری خانمهای بازیگر و دیرگر کیمنا و تعلیم می کند و آن سلمای زیر تطبیل سلبریتی نمی گنجد که مسادیق و مسادیک دارد در کے کامسادیق و کلموس دارد و آن جمیہ. مشکل دیگر مربوط به رسانه ای نیست که احکام صادر می کند، نکته این است که شبیه همه احکام است، مرجع مرجعیت به مرکز روانشناسی مقهور است. اگرچه در دنیای مدرن و پس از پیشرفت علم روانشناسی مراجعه به روانشناسان، روانپزشکان و روانپزشکان طبق معمول مذموم نیست، اما تاکید بر این بند در همه احکام این است که قاضی دادگاه را قضاوت نمی کند. و شاید مشکل چیز دیگری باشد. این نکته را با مهدی کوهیان وکیل دادگستری و عضو کمیته نظارت بر وضعیت هنرمندان دستگیر شده و وکیل تعدادی از بازیگران زن در میان گذاشتم و احکام صادره از شعبه 1088 دادگاه کیفری در خصوص بازیگران یک دیدگاه حقوقی من به او اعتراض کردم، از او پرسیدم که آیا در سینه اش نفرت وجود دارد و او در پاسخ تاکید کرد: در چشم متهم نفرت است و در دست متهم نفرت است. نکته دیگر در مورد احکام ارجاع به مراکز روانشناسی این است که ابتدا باید توسط پزشکی قانونی تایید شود که بیمار است و پس از آن مقام قضایی با نظر پزشکی قانونی حکم مربوطه را صادر می کند. می گوید: اگر فردی دارای شخصیت یکی از مشکلات و اختلالات روانی را داشته باشد و نیاز به روانشناس یا روانپزشک یا روانپزشک داشته باشد باید به تایید مرجع پزشکی قانونی برسد. İn dur halisi est keh min az artists keh hakams brai anan zaderšeda estt پرسیدم که ay قبل از صدور احکام آیا قاضی به پزشکی قانونی مراجعه کرده یا نه؟ انان تکیب کردن و آن نیشن می دهد که دادرسی آن لوتینی را را نیدی است و عادلانه است، قاضی بی‌ترفین هماک مستدلو و اکتون به لوتینی استر ندیند. عنصر مفقوده اخما سادر شده سند و حديقة است. این جوروکدان شعرا قضا و سوگیلیه تکبعات چینین اکامت مای گیوید: چینین حکمسصدورا چونی هاکمس سیدار دین سینبعات چینین درب قانون نظارت بر افراد رفتار داوران قضات نیز قوانین و مقررات خود را دارند و قوانین و مقررات آنها مطابقت ندارد. یک از اوسولی کا از ارکان هرف‌ای قدات است، سدرو رایی و اخمک مستدل و اکتونی است. زیر ربادیلی زیر کیدی کندی جدید و کندی کودین بدون شرکتی‌ها مورد جودیسی کارن کرگر، با براینا کادم سند سادر شده است. که سندی وجود دارد که در موردی را افتحان کند. کوهیان در کساب تبعات جولیکی اخماک هم دوده می‌کند: قداً این حکما تبعات کلانی دارد، تبعاتی ک در تشور کلان به نیزم نیست. نمی خواهم مرکز فرماندهی احکام و حوادث روزهای پایانی کشور را بدانم، اما در بهترین حالت این احکام برخلاف نگرش مقامات ارشد کشور است. به ناظرم این اخماک در نتیکت با امنیت و بنفع میلیون است و به بیتسیمی ملی استر نیمی‌شود. وی با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی و هیچ انسان عاقلی که به فکر منافع کودکان و مردم و جامعه باشد چنین رفتاری نخواهد داشت، تصریح می کند: حق امنیت اعم از جسمی و روحی و یا در محدوده آن حق شهروندی است. حقوق بشر محاسبه و صادر می شود و قوانین وضع می شود و جامعه آشفته می شود. ما اقدامات منفی را به جلو انجام نمی دهیم، اجازه دهید مسئولان در مورد عملکرد آنها قضاوت کنند و به اقدامات اخیر آنها نگاه کنند وزیر فرهنگ: شفافیت در صدور احکام وزیر فرهنگ و ارشاد ظهر امروز -سه شنبه 28 تیرماه- پس از جلسه دولت و در حیاط در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به آنچه در مورد احکام صادر شده گفته می شود. وی برای برخی از سلبریتی ها بر اساس مراجعه به مراکز مشاوره می گوید: اقدامات مختلفی را دنبال می کنیم که بر اساس یک نوع نور انجام می شود. این نگرش را در وزارت فرهنگ دنبال می کنیم که اگر یک بازیگر یا یک هنرمند و یک فرهنگی اشتباه کند از نوعی محرومیت در فضای کاری خود محروم می شود و این موضوع قبلا انجام شده است. به روگر اسنا اسماییلی مشخص می‌کند: می‌تستم این امر در یک روند روشن اوکاس بیفتد. در برامنا هفتم تعلیقات به فلاطف به للفترافت فرهنگی، هنری، رسانه ای را در کامی یک کیمیت بدوی و استنافی اوردیم. کارگردان و بازیگر گفت: وقتی می خواهم بیرون بروم یا ممنوع الفعالیت هستم. وی تاکید می کند: از ین به کیمیتی شرکی با بکشید میگرید از آن به کیمیتی شکلی با کشیدن شکل میگرد تا دولت در مسیر عرض المزید و برای انجام دادن به کھم بری همه اسهاب فرهی و هنر و MEDIA کند. اگر بازیگر مشکلی داشته باشد یا به حقوقش لطمه وارد شود و حقوق معنوی او رعایت نشود قادر به رعایت آن نیست.سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز