معمای آبشار خون، شگفتی بزرگ جاری در قطب جنوب / عکس

image-20230710120345-3.jpeg
تجهیزات مریخ نورد در جهت یخچال تیلور کن لوی از دانشگاه جان هاپکینز که یکی از نویسندگان این مقاله می باشد. بگو که این یک سایت مریخی است. اگر مریخ نورد در قطب جنوب فرود بیاید چه اتفاقی می افتد؟ این سوال جالب است و محققین متعددی مشغول بررسی آن هستند.» یکی دیگر از آن فرلگانی جیل میکوچی از دانشکت تنسی است; یک مکروبیولوجیست که سال‌ها هرادة تیلور و اسکادر کاس آن کردی کرده است. و تیم او تکنیک های استفاده شده توسط ناسا را ​​برای ماموریت های مریخ در مسیر اکتشاف سطح سیاره بر روی نمونه های گرفته شده از این سایت مطالعه کردند. از جمله این تکنیک‌ها، طیف‌سنجی Mossbauer مورد استفاده توسط منابع مریخ Spirit and Opportunity، طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک (VNIR)، طیف‌سنجی مادون قرمز برد متوسط ​​که در نقشه‌برداری از کل فضاپیمای مریخ و مریخ استفاده می‌شود. پودر پرتو ایکس (XRD) که برای کنجکاوی در مریخ استفاده می شد و طیف رامان که برای پایداری در مریخ استفاده می شد اشاره کرد. بیشتر بخوانید: موجودات زنده موجود در آبشار خون در سال 2009، تیم میکوچی، موجودات زنده موجود در دریاچه زیر یخچال دارای 17 نوع میکروب مختلف تشخیص داده شدند و به نظر می رسید که با گرفتن انرژی خود از گوگرد و آهن، توانایی زنده ماندن در آب های تاریک و بدون اکسیژن را دارند. در سال 2014، آن تیم با بهراغیری از قودل خاصی به نام IceMole، به شور تصریم از آب نمکی که از اسکادر خون جاری بود نوستوبدری کرد. تیم میکوچی تمام یخچال‌ها، غارها و رودخانه‌ها را نقشه‌برداری کردند تا مشخص کنند که آب از مخزنی در زیر یخچال سرچشمه می‌گیرد که شور و سرشار از مواد معدنی است و هنگام حرکت بین سنگ‌ها با یخ برخورد می‌کند. آنها دوزوند که آن اب شور خیلی سرد (با تمرافیه هفت درجة سرد)، سرشار از آهن و 8 درصد کلرید سدیم است. آنها همچنین توانستند یک باکتری دوستدار نمک را که در محیط های سرد و بی هوازی رشد می کند جدا کنند و دو باکتری دیگر را از آب جدا کنند. با این جودید در فرلکاین هونگ کیدیه‌ بوند تا دیلی رانگ کیمز این اسکادر خون را کون راگوند دهنده. کاشفن اصیل کاتب در فیکر ми​​крадный кех одень желебк хай кризмый мышод та эн کاсپراد кризмый ранг. اما محققان بعدی احتمال وجود اکسیدهای آهن را مطرح کردند. مطالعه ای که در سال 1965 انجام شد، آراگونیت، کوارتز و فلدسپات را در خروجی یخچال به همراه مقدار کمی مگنتیت و میکا نشان داد، اما هیچ تاثیری در بررسی وجود نداشت.
blood-fall.jpg
نتایج آخرین بازدیدها چیست؟ اما در آخرین مطالعه، اعضای تیم میکوچی از نمونه‌های جمع‌آوری‌شده با یک عکس اسکوپ از مخروط آبشار یخی استفاده کردند که یک بار در نوامبر 2006 و دو بار در اواسط و اواخر نوامبر 2016 جمع‌آوری شد. انها با بهره ایری از متدهای به انلیزی به انگلیزی در نصوتها برکتند. در تسعرک تنشار شده در آن باره می‌خوانیم: «هر تکینکی بکشی از پازل را کرد» جالب انجاست که آن بخش، مقصل بود قدیم المدیه براده را کند کند. آخرین تجزیه و تحلیل وجود آراگونیت، کوارتز و فلدسپات و همچنین کانی‌های کلسیت و رس را که قبلاً تشخیص داده شده بودند تأیید کرد. هرایت ک ب® بخش سفارشد ی یش یش نه تنو نه نه نه نه نه نه نه نه سان س یا ق ک ق ق ق. ما یاف شریت. از سوی دیگر انلیزیهای TEM وودود نانوکره‌های ghani از اهن را نیشن داد. لیوی در این زمینه گفت: “برای همه مواد معدنی، آنها باید در یک ساختار بسیار خاص و کریستالی طبقه بندی شوند. این نانوبلورها کریستالی نیستند. پس متدهای که پیش از آن بری کاینه این مدار کار کار کرگ بود، موقع به یکونه آنها نهدی بود» اهن به نانوکره‌ها اوکید می‌شوند تا آبی که در اسقدر خون دربیاید به رنگ کریمز دربیاید. نویسندگان این مقاله معتقدند که ممکن است آهن در این عملیات تنها نباشد و وجود برخی عناصر دیگر مانند کلر، منیزیم و سدیم باعث ایجاد رنگ نارنجی متمایل به زرد در قسمت خروجی شود. لیوی رضی داد: «پیش ما نیشن داد که انسلیک و انزلیز نمع شده تسوبر مرینس‌نوردها در زکستین تحمیل عرض المتبرین در تفسیر پریتون است ناقص است. این موضوع به ویژه در مورد سردترین سیارات مانند مریخ صادق است، جایی که مواد تشکیل شده در مقیاس نانو و ساکنان غیر کریستالی امکان پذیر است. در نتیجه، روش‌های ما برای شناسایی این مواد کافی نیست و برای درک ماهیت واقعی سطوح سیارات سنگی، استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری ضروری است که در حال حاضر در مریخ موجود نیست.» منبع: arstechnica 5858سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز