معرفی برترین ها پاراتیراندازی استان سمنان

۰۰:۵۰ – ۱۸ آذر ۱۴۰۱ ۰۰:۵۰ – ۱۸ آذر ۱۴۰۱ در  مسابقات پاراتیراندازی در رشته تپانچه محمود باقرنژاد از دامغان اول شد و در رشته تفنگ محمدحسین تعجبیان از مهدیشهر بر سکوی نخست ایستاد.
حسین بینایی مسئول برگزاری مسابقات پاراتیراندازی گفت : در این مسابقات تیراندازانی از سمنان ، شاهرود ، دامغان، مهدیشهر و سرخه حضور داشتند .
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8303488/معرفی-برترین-ها-پاراتیراندازی-استان-سمنان
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8303488/معرفی-برترین-ها-پاراتیراندازی-استان-سمنان