معارفه مدیر جدید؛ بنیاد فارابی خانه امید سینمای ایران و موتور محرکه آن است


به روبور این کابر انلاین از دانهور کل کل لیکنگ کل کے کے کیمینی، مراسم تودیع سیدمهدی جوادی و معرفه مجید زین‌العابدین مدیرین عمیل اسبق و جدید فیادر سینیمی فارابی صبح چهارشنبه 21 تیر 1402 در سالن عباس کیارست شد. پخش تصویری اجرای دو سال سید مهدی جوادی در بنیاد سینمایی فارابی، آغاز جشن دانش آموختگی و تحصیل که با حضور مدیران، سینماگران و همچنین کارکنان بنیاد فارابی برگزار شد. وی ویدئویی داشت که از برنامه ها و فعالیت های فارابی در فاصله مهر 1400 تا اسفند 1402 خبر می داد. سیدمهدی جوادی با بیان عند به‌نزرم هر کوشه از فارابی مملو از تعلیم‌هاست، گفت: در قریب به دو سال اخریف فرابی مسل خورشید ذهرگاهی مرداد ماه عیان است; کسانی که نور را می بینند آن را درک می کنند و کسانی که آن را نمی بینند گرما را احساس می کنند. مدیر سابق فارابی با یادآوری اینکه در سال گذشته در مجموع 11 فیلم توسط فارابی تولید شد، افزود: زمانی که فارابی را تحویل گرفتیم با خزانه خالی مواجه بودیم اما با تلاش و کوشش توانستیم کار را سخت کنیم. به مدت هشت ماه از سال . مولفه هایی مثل قیمت و … را کنترل نکردیم، نگذاشتیم هیچ فیلمی با بودجه بیش از 20 میلیارد تولید شود. جوادی ادامه داد: تعداد 119 شاخص تولید محتوا در پلتفرم «دیدار» توسط فارابی کنترل شد و به جرات می توان گفت در هیچ فیلمی از فارابی، نقطه ناسالمی که اخلاق و خانواده را زیر پا بگذارد، مشاهده نکردیم. به یدغر می‌توندی در سینمای ایران. کار بندون فارابی سکام از فیلمسازان مدیرعالم پیسن فارابی ایشتر کرد: اگر از ما بپرسند کرا «حوک» یا «کاپیتان» را کردی کردید، جواب میدهیم. در آن دوره ستایش تهران دفستیم داشتیم تا سبعیت های ایران را به توبر بکشیم. البته این اتفاقات عواقبی هم دارد، مثلاً فیلمسازانی که در منطقه محروم هستند، فیلمی بر اساس کار کارگردان در تهران می سازند، بنابراین نتیجه کارشان فرق می کند، اما کار فرق می کند. وظیفه ما ترویج امید با «کاپیتان» یا «سینما متروپل» بود و آن را ساختیم. و در عرض السکنان خود قدم هم با روند خوانش فیلمنامه در فرابی داشت و در آنباره گفت: توماسیونی کردان روند خوانش فیلمنامه بود که شروع فیلمنامه داشت هم به روند خوانش فیلمنامها هم به روند خوانش فیلمنامه بود. فيلم كلبوم عوليها بحث مجراي عدائيابي فيلم عليها به مجراي عدائيابي در كيمنا رائئرة و 87 ديرترا بحث به مجراي عدائيابي به سينامع يران معرفي شدند. همچنین امید موفقیت تا قلبام فیلم اولی انشالله بعد از آن بورسیه فارابی در پریکته ها شود. نهضت تعدید فیلمنامه نیز خزانه قرآنی است که در فارابی برای سیما ساخته است. جوادی یادآور شد: همچنین بدرفتاری ها و تحریم های اعمال شده علیه سینما که با برگزاری 17 هفته فیلم از ایران در سایر کشورها و پنج هفته فیلم از کشورهای دیگر در ایران سعی در حذف سینمای ایران از عرصه بین المللی داشت. خنثی شد تا نشاط جامعه سینما حفظ شود و همه این اتفاقات در سالی رها کند پشت درهای سی تیر تاله‌هایی بری کیمه کراگ کیمه می‌شد. وی همچنین با اشاره به اینکه فارابی توانست چراغ سینما را به کمک فارابی روشن نگه دارد، گفت: لطف پروردگار، سینماگران شریف کیشورمان، همکاران ما، فقرا و مستضعفان و همچنین خود دولت و وزیر محترم ارشاد این کمک را به فارابی کردند.” محمد خزاعی عزیز که امروز همین فشار را به بیمارستان وارد کرد، پولش را برای سینما گذاشت و پدرش نسبت به اهالی سینما عرق و عصبانیت داشت. سینمای ایران امروز به خود تصنعی خود ادامه می دهد کارگردان فارابی با تاکید بر اینکه سینمای ایران بیش از تغییر نیاز دارد، گفت: سینمای ایران به حیات تصنعی خود ادامه می دهد، سینما باید جشنواره زدایی شود تا تغییر کند. سينمايي كه بحران ها مديريت جشنواره ها و خط و مسير عمل را تعيين مي كند، سينما براي نظام قوي و راهبردي نخواهد بود. جوادي هر مسلسلي را امانتي در دست عدن خواند و به بيان عكا زين العابدين كسليم و قرآني درادن افزود: وسليد شديد دوران جديد فارابي دران سترگيتي تر و پ يشتري تري بود بود. فارابی، اهالی رسانه و منتقدان تاکید کردند: در سینمای کم و بیش از این فیلم خبری نیست. امیدوارم فارابی تحت فشار سهم مردم با عنوان ملی و مستقل از بین نرود… سینما، علوم انسانی، فنی، تجربی و هنری در کنار خود، مجید زین العابادین گفت: ابتدا از محمدمهدی اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر می کنم که در این دو سال از ایشان تشکر می کنم. انتزر به سینما کیمت کیردن و دغدژه تعریف و تعالی سیمنا را دردن. دیدیم که برای کل سینما، جلسات از ساعت 17 تا 23 برگزار می شد. همچنین از زحمات و زحمات شما سپاسگزارم. ترکر دیں از هیات امنای فارابی است که توفیق کیمتوفی در فارابی را به بنده مفتاح کردان. از دکتر خزایی هم ممنونم که سینما را در حوزه تولید خودشان می شناسند و با هنرمندان ارتباط خوبی دارند و سینما را به خوبی اداره می کنند. یشان کیده اند در این سِه های شرک سکان سینما را به خوبی هیدات کندند. also جا دارد قدردانی هم از استعدادة عند سينيمعي فارابي دلد باشم. مدیرعامل بنیاد نوین سینمایی فارابی گفت: به تعبیر رهبر انقلاب بزرگ پیشرفت کشور در دست سینماست و اتفاقا هنر دینی شکل می گیرد. سینما در دولت سیزدهم با انتشاید پیش می‌رود که باید در کیمت مردو و یکلامی اسلامی بهشد. وزیر محترم نیز انتظار چنین برخوردی را دارند. عرض المزيد كاملة و سندار كنمتني، بريزة از نغا قمي جرائينه، تعليق تعليمات بينكوريني، تعريف كيمنا زير پرافتخار جموهري اسلامي ايران از پرــــهاي سينامي ايران در دوره جديد است. در سینمای ایران cinemagrans همت والایی بریا برای این هنر دارد و سینمای در دوره جدید این همت را متبلور میداند. و ادامه داد: فارابی در کارنامه ۴۰ ساله خود به سن بلوغ و بلوغ رسیده است. برنامه راهبردی که در این دوره از سوی سازمان سینمایی و دکتر خزاعی برای بنیاد اعلام شد، مهمترین اسناد در دست کمک به تعالی سینمای ایران این است که انشالله با مشورت سینماگران و مساعدت از همکاران می توان در این فعالیت 40 ساله فارابی و با آثار با کیفیت و منتدی در شان سینمای ایران گامی فراتر برداشت. مدیرعامل بنیاد نوین سینمایی فارابی گفت: اولین اتصال به جشنواره سینما و سینمای کودک مهر 1379 در پنجمین جشنواره کودک و نوجوان اصفهان بود. در یک سال هایهو و شور و نشاط را فستیبی بدیمی بدیمی و باید ازین کاینتی کامی کامی کینیم. بیش از فیکر کردن به کیشه سینما بیش از فیکر فیکر کینیم مجید زین‌العابدین گفت: ممنون پیاینی من از جوادی است که عزی در تولیزی و از دوستان ما در سینما شیدند که زحمات جادی بری فارابی سکیندند، هو مترکانه از همه آنها در دو سال کیکستی می‌کنم. شاید نیهادی به کیمنی فارابی در سینمای ایران در سیدمحمد حاشمی تحدید کرد کرد: the foundation of Sinmeief Farabi House امید سینامی ایران و متور ترکینه آن است. تاثیر مثبت در کل سینمای ایران گرم و مفرح است و شاید ما هیچ علاقه ای به اهمیت آن در سینمای ایران نداریم. معاون حقوقی، مجامع و سازمان های سینمایی استان ها با بیان اینکه دو سال تولید سینمایی و برگزاری رویدادهای مختلف در فارابی را مدیریت کرده اند و در وزارت ارشاد نیز از آنها قدردانی می کنیم، افزود: داد: سینمای ریست و کونین نکسی را کرد و این دست جابه‌جایی‌ها نیست به کایی‌ها بی‌ری بری و ازینده بری ریشین به کله‌های باله‌ای رایک و این دست جابه‌جایی‌ها بیری بیری بری و ازینده بیری ریشین به کلهای بالهی رایکرد. هاشمی ادامه داد: نامزدهای مدیریت خانه امید سینمای ایران یعنی فارابی در حوزه تولیدات و اتفاقات مختلف در مسیر کار خود و در بنگاه و محتوا دروازه قشر بالا را باز کردند. با ساعبری گودی کینامی ایران تمام قد ساکیںهای بیش از پیشی بری تکیمی این کینمای هام داشت. سیدمحمد هاشمی معاون وزیر و معاون حقوقی شورا و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمحمد مساسول ریاس از بنیاد مستضفافان عنبلا یسلامی و عضو هیئت مدیره هیئت امنای بنیاد سینما فارابی، مرزیه برومند مدیرامیل خانه سینما، جواد نژاد رياس بسيج كرنز سداوسيما، محمدحسين حديان رياس كرستان منزيل تحميل منتريست و آلامي يردسة، حبيب البيغي إسائق و السّيق البيغي إسائق و السّيق البيغية و صورة سيناعيم، قادير اشنا إشائست تعليق و تعدد كيناميات، يزدان عشيري رئيس سازمان و مدير روابط عمومي، عليرضا اسماعيلي دستيار و رئيس حوزه سينمايي سازمان سينمايي، محمدرضا سوكندي مدير سازمان سينمايي استان، غلامرضا. نجاتی رییس حراست سازمان سینمایی، محمد حمیدی مقدم رییس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، هاشم میرزاخانی رییس موسسه سینمایی شهر، علی آشتیانی پور، سیدحمید حسینی، ابراهیم اصغری، حمید زرگرانژاد، محمد حمزه ای در این مراسم عباس جهانبخش، صابر امامی، رضا نجاتی، محمود بابایی و مدیران بنیاد سینمایی فارابی از جمله کارگردانان و سینماگران حضور داشتند. 5757سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز