مرگ میلان کوندرا نویسنده محبوب جوانان عرب/عبور نسل جدید از ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب


به تروگر «مبلغ»- در پی آنتاک خبر مرگ «میلان کوندرا» هشتگ های #وداعا_یاکوندیرا و #شکرا_الکاتب_الکبیر_کوندیرا در تویتر ترند (پرترفدار) شد. این جلد رابطه مثبتی با مرگ دارد و انتظار نمی رود. İn رمان نویس کھک، در اطارش با بن مایه های فلسفی، از شیوه عروتیک وہے و به نقد صیایستای جامید می براده و حبوب نسل جدید جهان عرب بود. این محبوبیت به حدی رسید که آثار او با فاصله کمتر از یک سال از فرانسه به عربی ترجمه شد و از طریق نشریه معتبر «المرکنت الثقفی العربی» به دست مخاطبان نسل جدید رسید. معروف ترین رمان «کیهان تحمل ناپذیر جهان» است که در این رمان برای نشان دادن زندگی روشنفکران نوشته شده است.
این نکته در زیر پوست نسل جدید عرب و آینده جهان عرب به گونه ای ترسیم شده است که روزگار به تفکرات محمد بن عبدالوهاب، ابن قیم و محمد بن عبدالوهاب می پردازد. گذشته و مرجع افکار نسل جدید عرب، افراد دیگری نیز وجود دارند و این نکته را نباید از نظر دور داشت. منبع: مُسْلِمْناسورس و منبع خبر