مردم همدان در محکومیت اهانت به قرآن کریم راهپیمایی کردند


به لوگر از همدان از همدان پس از اقامه نماز دینی، نماز سیاسی جمعه شهدای همدان نیز سراسر کشور را به اطاعت از قرآن سوق داد و هر نوع کافر را به قرآن و کتب آسمانی محکوم می کند، زیرا ادیان توحیدی و ابراهیمی در نزد دین ما محترم است. اقدام بازدارنده در برابر این اقدام در همه کشورهای آزاد و اسلامی، هر فردی مانند حسین (علیه السلام) است و شاگرد مکتب اوست. حبیب الله شعبانی با فراخواندن همگان به تقوا و عزاداری، یادآور شد: این قیام ماندگار با هدف مبارزه با ظالمان صورت گرفت و ظلم و ستم در عالم حق تعلیم آن است. همدان با بیان اینکه هیچ ظالم و ظالمی با کلام اسلام و یکی از آموزه های آن مخالفت نمی کند، افزود: در ادبیات تعالیم امام اطهر (علیه السلام) مبارزه با هر ظالم، تمدن، حکومت یا نهاد ظالم و هر نظام اجتماعی یا قدرت رسانه ای، ظلم کننده و ظلم کننده، یک اصل است. کرا با عبدالله (ع) تبیت کرد باید جئورین تاغوت و علی و رازینی بونندیم تا وایرتهای هی در جامیة نکندیم تا وقتی کههای هی در جمیة نکندیم تا وقتهای در جمیة نکندیم کا امر به را در کوتبة و علیها و رازینی بونندیم تا وایرتهای هی در جمیة نکندیم تا وقتهای در جمیة نکندیم کا امر به را در کوتبة بة ایزد. جا ماندند، همچنین حضرت ابا عبدالله (علیه السلام) با چند نفر در مقابل ظالم ایستاد، اما دست خود را به سوی دشمن دراز نکرد و فرمودند امام حسین (علیه السلام) در رابطه با قدرت های بیرونی عزت و شرف را حفظ کردند و افزودند: «در رابطه با قدرت های پنهان، عزت هم بود، حضرون هم بود. س) در زاهر دستش بسته بود ام در عمل دست يزيدهاي تاريخ را بست و ابروي انها را را برد.سورس و منبع خبر