مدرسه‌ای که در مسجد تشکیل می‌شود

۰۸:۳۳ – ۰۱ مهر ۱۴۰۱ ۰۸:۳۳ – ۰۱ مهر ۱۴۰۱
مدارس در مسجد مهارت محور هستند و به آموزش‌های مرسوم بسنده نمی‌کنند. ارتقاء معنوی دانش‌آموزان از مهمترین اهداف این مدارس است.
 
 
 
 
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8245104/مدرسه‌ای-که-در-مسجد-تشکیل-می‌شود
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران