مجلس در حال اصلاح لایحه حجاب و عفاف


حجت الاسلام جواد نیک بن درباره آخرین وضعیت رسیدگی به عفاف و حجاب در مجلس گفت: زمانی که این لایحه به مجلس ارائه شد بیش از 36 اشکال داشت و به همین دلیل بلافاصله در صحن مجمع به رای گذاشته شد و مقرر شد که این لایحه فوراً بررسی شود تا نواقص آن رفع شود. وی بیان کرد: قانونی که در این زمینه به شورا ارائه شد ناقص بود و امکان اجرای آن برای دولت وجود نداشت. در کمیسی های جدایی و کے کلیہ مجلس در ہ ہ ہے ہے ہ ہہے ہیہ ہہہہہہ۔ نماینده مردم کشمیر در شورای اسلامی گفت: بری یک کرایم مالی بازدارنده نیست و مدیستیم گاهی که اومیھ بازدارنده تر از تحمیل است و باید این مورد در تمریبی لایحه عفاف و حجاب تعدید کرد. یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی تصریح کرد: البته در این زمینه هیچ قانونی نداریم و هدف این است که با این لایحه قوانین قبلی مربوط به عفاف و حجاب تکمیل شود و این لایحه با دقت بیشتری اصلاح شود و سعی کنیم قوانین جامع و کامل این حوزه را تصویب کنیم.

بیشتر بخوانید: 216220سورس و منبع خبر