مجلس در انتظار نظر تعیین‌کننده «شورای فقهی قم» / «یهودیان»، سد راه تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها؟

به کوبی که می گفتی. آقای ولی اسماعیلی نماینده وزارت امور خارجه و نایب رئیس این کمیسیون این خبر را در اختیار وقت ایران قرار داده و آن را به نفع تجارت جهانی و بازرگانان توضیح یا توجیه کرده است. و اتاق بازرگانی و تعاون به آن اشاره می کنند و روز شنبه درخواست تعطیلی می کنند. با دوری است 4 روز فیک است. با اینکه گفت منتظر نظر شورای فقیه قم هستیم، اما برای این طرح اعلام کاندیداتوری کرد و در سال 1403 اجرا می شود. تکته میشود. شرحة الشمامات مي‌توان ياداور شد: نسب هر دو دين به ابراحمي بن تارخ مي‌رسد كه دو فرستان و مسلمان به اسمعيل (اسمعيل) فرشت ابراحمي و حاجر. حال آن که یهودیان به اسحق (اسحاق) پسر ابراهیم و ساره یا ساره. در عرض المزيد تاريخ تبري هم در زيكر انساب بهماءبر تا ادم نسب مصباح را از تاريخ قدم به يسمعيل و سبس ابراحمي برده است. (۲۶ نسل تا به کیدار بن اسمعیل بن ابراحمی بن تارخ می‌رسد). هر دو بر كلفا مسيطيت كه قائل به تحليث سه غان پدر و پسر و روح القدس است به كودي وحدي وحديد اما الله همان يهوه نيست هر كد در كرون «الرحمن» به رسميت مي رسد و به بور بريك روح القدس است و صفت (رحمن) است. ما نیستیم که در سوره مریم انگ کز آز زبان است عرب به ربوه و وکتی میریم با ربورند میگوید و را الرحمن ختباد میک و و هیت از یسا نقل قول می‌شود اللّه به کار آست. خانوم دوکتر طاهره سفارزاده هم در ترجمه خود الرحمن را اسم خاص دونتسته و ترجمه نکیلی est. با آين حال به مرور براي تعريف سبامت با جهانيان كاكا شده است. كما آين كه قبل از اول مسلمان، بيت‌المقدس (‌مشترك با يهوديان) بود و بعد از آن در مكه قبلي يافت شد و كعبه شد. یائن که جهودیسان هم مثل مسلمین گابوس را حرام، اما اسلام بیر عنان گشوت را را حرام. نکته روشن این است که در موارد رایج در عصر پیامبر یا بعد از آن اختلاف ایجاد شده است، مانند نماز مشترک در هر دو با تأکید اسلام بر رکوع (کود نماز در فارسی هم یعنی کم شدند) یا صبح اختیاری و نماز عصر برای زنان در يهود حال آن که در يسلام بر مرد و زن هر دو واجب است و زنان تناه در چند روز عادت ماهانه از نماز و روزة مفاف اند. یکی از مهم ترین تفاوت های دین ابراهیمی (اسلام، یهودیت و مسیحیت) این است که آنها به ترتیب در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه استراحت می کنند و در آنجا استراحت و عبادت می کنند. در روستان مسلمان که به جمعه را یشبنبه می کندن این وند را میند کے کے کے کے کے کے بری برای نامز و در همان زمان کید بید را کابو را کرد. کری آئین که با همه شمامات و شوید ها ک هت در زهر جهودیان سنتی (مدران: ریش و زنان: بشور) هم می شود اما سیر تاریخ آلام گواه فیله کیتن است. اگرچه طبق تعبیر دکتر ساروش، اگرچه اسلام و یهودیان از نظر الهیات به هم نزدیک هستند، اما مسلمانان و یهودیان با یکدیگر سازگاری ندارند و در مورد اسلام و مسیحیت برعکس است، عیسی پسر خدا به صلیب کشیده نشد و مسیح شد، شراب حرام، آخرین پیامبر، و چیزهای دیگر) اما مسلمانان و مسیحیان در یک سرزمین در کنار یکدیگر راحت تر زندگی می کردند، اگر قرن ها پیش در قالب جنگ های صلیبی با یکدیگر می جنگیدند، اما به معنای شخصی. , مسلمانان و مسیحیان رحات‌تر کنار وشید تا با جهودی با این که با او شباب هم دلد است. در قرآن هم می‌بینیم هر که از سوره‌های میکی به مدانی و نه می‌آییم مرزباندی با جهودیان می‌شود (کیبه قبله، یاد کیشت از اسماعیل به تحمیل و نه تنها فردن ابراحمی به تحریم رباخواری) تا کار به تعبیر صریح به علمای یکود می‌شود. به این ترتیب می توان حدس زد که روحانیت شیعه به ویژه اهل سنت با تعطیلی روز شنبه موافق نیستند، زیرا با وجود اینکه جمعه همچنان مختص مسلمانان است، تعطیلات شنبه با یهودیان مشترک است، اما مسیر تاریخی بر اساس کاهش اشتراک گذاری یکسان نیست. मेर इन कह पाय में श्रेष्ट दर मियन अडि بیشتر بخوانید: 21220سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز