مجتبی امینی بار دیگر؛ کنار هنرمندان یا رو به روی آن‌ها؟

مجتبی امینی بار دیگر;  kanaar artists YA رو به روی ان‌ها؟
بیشتر بخوانید: فیلمسازان هنوز بین خودشان تقسیم می‌شوند، پیشنهادهایی که به فیلمسازان می‌دهند مجازات‌های بیشتری است، وضعیت سینما در آستانه نابودی است جشنواره‌ها و حفظ هنرمندان در سمت مدیریت نیازمند چند مشکل است. در گام اول علی تقصیم هنرمندان به خودی و غیرخودی. وقتی هنرمندان به دو دسته خودساخته و غیرخودساخته تقسیم می شوند، در هر موقعیتی اولویت با خودساخته است و نتیجه این می شود که از بین 24 فیلم، 13 فیلم برای سازمان های خاص وجود دارد، یعنی هنرمندان به دو دسته تقسیم می شوند. در گام دوم، مدیریت جشنواره برای هرکسی است که بخواهد، نه تنها با نیت خیر، بلکه با کمی تجربه و آینده نگری برای علاقه مندان به برگزاری جشنواره کار تاثیرگذاری ارائه کنند. فستیوال سال گذشته به 6 ماه رسید، در فیلی که ناارامی‌ها تنها در سه ماهه کاردو در گام سوم، هر روی کری میاید که از وروید بردلاد بشکند، شعار کے کے ہہے بلد نوبدند. هلا دو دوره است که فتستی در دستان مجتبی امینی و محمد خزاعی است و باید منتزارت شود و دید که و دومین دوره به روست شد. اغر مجتبی امنی واقائة عرض المزید شده را به طریق طریقة می‌توندی فستیبی‌ای پر ارداند هدلد بهدا.سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز