ماموریت ویژه قضات برای برخورد قاطع و بازدارنده با سرقت تجهیزات برق

جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8280115/ماموریت-ویژه-قضات-برای-برخورد-قاطع-و-بازدارنده-با-سرقت-تجهیزات-برق
زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز