ماجرای تماس فوری آمریکا با ایران چه بود؟


ساعتی پیش برکی میدیاهای امریکین از دستگری چاهرمین تبعبه امریکین در ایران کبر دیدن این مدیناها به نقل از سرورت خود شیشند ک دستگری در شوه، بکش مکریزی نگلیں بری کریں با ایران با ایران است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در پاسخ به درخواست المانیتور برای تایید گزارش های منتشر شده، رسانه ها را به گفتگوی یکشنبه یکشنبه جک سالیوان با شبکه سی بی اس ارجاع داد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در این مصاحبه گفت: زمانی که رئیس جمهور بایدن به دفتر جمهوری رسید، تلاش زیادی برای آزادی چهار زندانی غیرقانونی در ایران کردیم. سالیوان همچنین در ادامه گفت: ما در زمینه آزادی ارتباط مستقیمی با ایران نداشته ایم. متاسفانه هنوز به تفاهم نرسیده ایم. سخنگوي نماينده ايران در سازمان جمهوري اسلامي ايران به رصاصيل المانيتور براي اينترنز درباسي آن سلما نداده است. 2323سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز