لایروبی بیش از ۱۰ کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌های استان سمنان

صفایی  مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه‌ای سمنان، اظهار داشت: لایروبی طول ۱۰۰۰ متر از رودخانه گلرودبار سمنان هم‌اکنون در حال انجام است.
وی با اشاره به انجام لایروبی سایر رودخانه‌های استان سمنان گفت: لایروبی رودخانه سفید رود مهدیشهر نیز تاکنون در طول ۴۵۰۰ متر انجام شده است.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه‌ای سمنان افزود: میزان لایروبی انجام شده رودخانه داستان در شاهرود ۳۵۰۰ متر، در حبله رود گرمسار به میزان یکهزار متر و در یخاب دامغان به طول ۵۰۰ متر انجام شده است.
صفایی اضافه کرد: در استان سمنان علی رغم محدودیت شدید اعتبارات استانی و عدم کفایت اعتبارات ملی از سال ۹۸ تا کنون در ۲۴ رودخانه و مسیل بیش از ۴۵ کیلومتر عملیات لایروبی و بازگشایی توسط شرکت آب منطقه سمنان انجام شده است.
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8301810/لایروبی-بیش-از-۱۰-کیلومتر-از-رودخانه‌ها-و-مسیل‌های-استان-سمنان
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8301810/لایروبی-بیش-از-۱۰-کیلومتر-از-رودخانه‌ها-و-مسیل‌های-استان-سمنان