قیمت انواع کره برای وعده صبحانه

۰۹:۰۰ – ۰۳ آذر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰ – ۰۳ آذر ۱۴۰۱  

نام کالا 
قیمت (تومان)
کره شکلی مقدار 10 گرم
۲,۷۵۰
کره گیاهی مارگارین 100 گرمی مهگل
۹,۳۵۰
کره پاستوریزه میهن 15 گرمی
۴,۵۰۰
کره پاستوریزه پگاه 50 گرمی
۱۳,۰۰۰
کره حیوانی پاستوریزه میهن 50 گرم
۱۳,۵۰۰
کره حیوانی پاستوریزه شکلی 50 گرم
۱۳,۵۰۰
کره سنتی شکلی مقدار 100 گرم
۲۵,۰۰۰
کره حیوانی پاستوریزه میهن مقدار 100 گرم
۲۵,۰۰۰
کره گیاهی مارگارین لیوانی 250 گرمی مهگل
۲۶,۴۹۰
کره اسپرید مخلوط سان تاپ 250 گرمی
۳۹,۸۰۰
کره گوسفند عشایری کیلویی
۶۵,۰۰۰
کره سنتی گاو درجه یک فله
۱۳۵,۰۰۰
 
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8290457/قیمت-انواع-کره-برای-وعده-صبحانه
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8290457/قیمت-انواع-کره-برای-وعده-صبحانه