عقب نشینی روزنامه دولت از حمله به قوه قضاییه در جریان رای دیوان عدالت اداری


این روزنامه در قسمت انتخاب با عنوان «نابودی پیشوایان عدل» در روزنامه تحریریه نوشت: متاصفانه در برکی از ادور، قوه مجریه با قوای دیگری وارد برکی از بریک ها و کلکتی های می شد که کیشر را کیشر را به. انحراف”؛ بگومگوهای که مردون را کردم را کردم و توکرد بری دانهور کیشر را از فاسلامان راشد و میانی میگرپت. در آئین هممین، برکی ترایرها و کردان از استوستو به‌وجود وکیں می‌کردان. کیشور امروز در شرایطی است که خود را موظف به خدمت به هر یک از قوای سه گانه می دانند و مطالبه راهبردی رهبر فرزانه انقلاب را بر اساس همدلی و پرهیز از حاشیه سازی قرار داده اند و در میدان نشان داده اند که کیشور تمرکز بر عبارت «پیشرفت» برای «ایران قدرتمند» است. با این حال о дихогни هیست.
23302



سورس و منبع خبر