عرضه دیگنیتی پرستیژ در بورس لغو شد


محصولات وارد شده به غذا می خورند. تعلیمی است نماد معالی اوتیکی دیچنیتی پرستیک بری بری در بورس کلای ایران تیری روز سه شنبه (فردا) از تولوی این بورس شد دلمت. همچنین برای تصمیم گیری واحد برای عرضه خودرو و البته وجود مشکلات متعدد در سامانه یکپارچه خودرو، مقرر شد عرضه خودروهای سواری در بازار کالا به زمان دیگری موکول شود. لازم به ذکر است که قرائت های متعدد بین دستگاه های اجرایی و نظارتی از قوانین و مقررات موجود و با توجه به تصمیم گیری واحد در خصوص عرضه و البته مشکلات متعدد در سیستم یکپارچه خودرو نیز وجود دارد. به عنوان سردرگمی ایجاد شده در خصوص انحصار بازار خودرو، امروز خودرو در بورس كلا به تعویق کیدست تنظیم شدند. آلی عبادی، وزیری смет ин вечать печать ходоро дер борс ра защитный такое вера керд. بیشتر بخوانید: 217سورس و منبع خبر