طعنه روزنامه اطلاعات به دولت:اداره فاضلاب را مامور کرده اید به جای کار جهادی، جوابیه جهادی تولید کند؟!


بودیم که تولیزی از بام تا شام از بازیک در تعریف تورم و بالا بردن ستور بهدید اقشار فرودست میگوید، اما هما همان فرودست در کیکر را که باز می کند، میز صحت کوه های تولیزی کود به خود می شود. یک دستگاه دولتی که مستقیماً به تلویزیون وصل نیست و به یخچال وصل نیست، پاسخ مفصلی ارسال کرد که مطلقاً ربطی به موضوع ندارد و اصرار به چاپ آن دارد! अवारावाँ दुल्ट में शुल्टेवा रा गमाट जाई कर जिहादी، जुबीह जिहादी तुष्टिकक. 23302سورس و منبع خبر

زی نیوز

طناز محمدی هستم ، منتشر کننده سایت زی نیوز