نماد سایت زی نیوز

ضرورت به کارگیری خدمات طب سنتی در تمام سطوح نظام ارجاع و پزشک خانواده

اخبار جدید ایران 1401

مصطفی رضایی با بیان این مطلب در نشست «طرح ادغام آموزه‌های طب ایرانی در نظام سلامت کشور» گفت: در برنامه‌های پنجم و ششم پیش بینی شده بود که تا سال ۹۹ باید ۷۵ درصد دانشگاه‌های علوم پزشکی خدمات طب سنتی را در قالب شبکه بهداشت ارائه کنند، ولی متاسفانه این کار انجام نشده است و از برنامه عقب هستیم.
وی افزود: در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه کشور همچنین پیش بینی شده بود که تعداد مراکز طب سنتی و گیاهی از ۲۰ به ۵۰۰ مرکز، خدمات بخش خصوصی در این زمینه از صفر به ۲۵ درصد، تعداد بیمارستان‌های مخصوص این طب به ۹۰ بیمارستان و تعداد کلینیک‌های خدمات طب سنتی نیز از ۲۰ به ۱۵۰ کلینیک افزایش یابند که امیدواریم با اجرای طرح ادغام آموزه‌های طب ایرانی در نظام سلامت به سمت تحقق این اهداف حرکت کنیم.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به این که بند ۱۲ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت بر نهادینه سازی طب سنتی و شیوه زندگی سالم تاکید دارد، بیان داشت: در نسخه ۰۳ برنامه پزشک خانواده نیز بر به کارگیری خدمات طب سنتی در تمام سطوح نظام ارجاع و پزشک خانواده تاکید شده است.
رضایی با بیان این که نیاز محسوس امروز مردم گرایش به گیاهان دارویی و طب سنتی است، اظهار کرد: در راهبرد چهارم سند تحول مردمی دولت سیزدهم به روز رسانی و احیای شبکه بهداشت کشور متناسب با نیاز‌های روز مورد تاکید قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات کم هزینه و تایید شده طب سنتی در شبکه بهداشت کشور از اهم اقدامات وزارت بهداشت خواهد بود به نحوی که در سند تقویت شبکه بهداشت که ۲۱ راهبرد دارد، بهره گیری عالمانه از دانش طب سنتی، ایرانی و مکمل مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اجرای طرح پایلوت ادغام برنامه‌های طب سنتی در حوزه سلامت در ۱۴ دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی کشور در فاز اول را مورد اشاره قرار داد و گفت: طب ایرانی در زمینه الگوسازی زندگی سالم قادر است خلاء‌ها را پر کند. طب ایرانی همچنین این ظرفیت را دارد که عوامل خطر و بار بیماری‌های غیرواگیر را که بالاترین بار بیماری‌ها در کشور است، تا حدود زیادی کنترل کند. 
——–
https://www.yjc.news/fa/news/8291432/ضرورت-به-کارگیری-خدمات-طب-سنتی-در-تمام-سطوح-نظام-ارجاع-و-پزشک-خانواده
——-
جدیدترین اخبار 1401 ایران
https://www.yjc.news/fa/news/8291432/ضرورت-به-کارگیری-خدمات-طب-سنتی-در-تمام-سطوح-نظام-ارجاع-و-پزشک-خانواده

خروج از نسخه موبایل